Om oss

Vår vision är att leverera högkvalitativa tjänster inom rivning med högsta möjliga upplevda kundnytta.

Bakgrund

Riv och Tungdemolering i Väst AB (RTD) grundade sin rivningsverksamhet under 2020 på initiativ av Mathias Ljungqvist som efter 30 år i branschen tog steget att starta ett rivningsföretag. Som medgrundare finns Falkenberg Recycling AB (www.fbgrecycling.se).

Under det gångna året har fokus framförallt handlat om att succesivt etablera sig som aktör på marknaden samtidigt som RTD arbetat med att ta fram processer och rutiner för att möta de allt högre kraven på kvalitét och miljö som rivningsföretagen ställs emot.

Vision

Riv- och Tungdemolering i Väst AB (RTD) skall leverera högkvalitativa tjänster inom rivning till våra kunder
och ge våra kunder högsta möjliga kundnytta.

Kunden i fokus

För framgång i branschen krävs gott renommé och därför är utgångspunkten alltid att kunden är i fokus. Genom en tydlig kommunikation och samarbete skall vi säkerställa att kunden får de skräddarsydda lösningarna som de efterfrågar.

Personal

För att säkerställa att det finns optimala förutsättningar för detta ska RTD bygga en organisationsstruktur för att möjliggöra att rätt man alltid ska vara på rätt plats. Bolaget ska arbeta med att utbilda och bibehålla befintlig personalstyrka samtidigt som vi skall vara en attraktiv arbetsgivare för en framtida expansion.

Hållbarhet

Vi strävar efter att bidra till ett mer hållbart samhälle och vill ha så låg miljöpåverkan som möjligt på våra projekt. Därför ska vi innan rivning ta ställning till om avfallet kan återanvändas innan det skickas till en avfallsstation.

Marknad

Västra Götaland, Halland och Skåne.

Vårt primära verksamhetsområde är i Västra Götaland och Halland.
Vi har utfört rivningar i städer som exempelvis Göteborg med omnejd, Varberg, Falkenberg, Halmstad, men även i Lilla Edet och i Markaryd.

Rivningstjänster i Västra Götaland, Halland och Skåne ,Göteborg med omnejd, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Lilla Edet, Markaryd